• Aannamebeleid

  Voetbalvereniging De Merino’s werft zowel in- als extern trainers om elk team een goede trainer/coach & leider te bieden en de beste mensen op de juiste plek te krijgen. Op deze manier draagt de vereniging zorg voor een goede match tussen trainer/coach & leider en team. Door middel van opleiden van stafleden binnen onze vereniging wordt gegarandeerd dat de teams een goede begeleiding hebben met een binding met de club.

  Om te garanderen dat de trainer/coach & leider die geworven worden passend zijn voor onze vereniging worden de volgende stappen doorlopen door de teamcoördinatoren:

  Als eerste wordt contact opgenomen met een potentieel kandidaat. Dit kan door middel van mail, in persoon treffen, whatsapp of bijv. een belletje. Hierin wordt een face-to-face afspraak gemaakt om het begeleiden te overleggen.

  Vervolgens zullen de volgende zaken besproken worden:

  • Of de persoon een VOG heeft en of de persoon de VOG wil/kan aanleveren;
  • Als er geen VOG is wordt er uitgelegd dat deze zal worden aangevraagd;
  • Wat voor een referenties de persoon heeft;
  • Als er referenties beschikbaar zijn of het een probleem zou zijn deze na te gaan;
  • Vervolgens wordt ook daadwerkelijk de referentiecheck uitgevoerd;
  • Er wordt uitgelegd met welke gedragsregels de vereniging werkt en dat de trainer zich aan deze regels dient te houden.

  Op de verschillende antwoorden wordt door de teamcoördinator waar nodig goed doorgevraagd. Als alles wat hierboven benoemd staat, kloppend en passend wordt bevonden, zal er inhoudelijk met de trainer/coach & leider gesproken worden welk team zou passen, visie van de club en visie van de begeleiding.

  Als er sprake is van een match tussen trainer/coach & leider en teamcoördinator, en deze positief uit de ‘screening’ komt, zal deze aangedragen worden vanuit de teamcoördinatoren samen met wellicht nog andere begeleiders. De definitieve keuze voor het aannemen van een trainer/coach & leider ligt bij het bestuur, wat een laatste check uitvoert op inhoud en procedure.

  Als er toch niet wordt gekozen voor een trainer/coach & leider, zal deze ingelicht worden dat de keuze niet op hem/haar is gevallen. Op deze manier wordt dit traject goed afgesloten, en kan deze trainer/coach & leider in de toekomst wellicht toch samenwerken met Voetbalvereniging De Merino’s.