• Aannamebeleid

  Voetbalvereniging De Merino’s werft zowel in- als extern trainers om elk team een goede trainer te bieden en de beste trainers op de juiste plek te krijgen. Op deze manier draagt Voetbalvereniging De Merino’s zorg voor een goede match tussen trainer en team. Door middel van opleiden van trainers binnen Voetbalvereniging De Merino’s wordt gegarandeerd dat de teams een goede trainer hebben met een goede binding met de club.

  Om te garanderen dat de trainers die geworven worden passend zijn voor Voetbalvereniging De Merino’s worden de volgende stappen doorlopen door de teamcoördinatoren:

  Als eerste wordt contact opgenomen met een potentieel trainer. Dit kan door middel van mail, in persoon treffen, whatsapp of bijv. een belletje. Hierin wordt een face-to-face afspraak gemaakt om het trainerschap te overleggen.

  Vervolgens zullen de volgende zaken besproken worden:

  • De KNVB stelt dat alle leiders/trainers lid moeten zijn van de vereniging en daarmee ook van de KNVB. Daardoor zijn ze door de KNVB verzekerd in geval van voorkomende calamiteiten;
  • Dat er een VOG wordt aangevraagd door de vereniging en waarom we dat doen;
  • Wat voor een referenties de persoon heeft;
  • Als er referenties beschikbaar zijn of het een probleem zou zijn deze na te gaan;
  • Vervolgens wordt ook daadwerkelijk de referentiecheck uitgevoerd;
  • Er wordt uitgelegd met welke gedragsregels de vereniging werkt en dat de trainer zich aan deze regels dient te houden en te ondertekenen.

  Op de verschillende antwoorden wordt door de teamcoördinator waar nodig goed doorgevraagd. Als alles wat hierboven benoemd staat, kloppend en passend wordt bevonden, zal er inhoudelijk met de trainers gesproken worden welk team zou passen, visie van de club en visie van de trainer.

  Als er sprake is van een match tussen trainer en teamcoördinator, en deze positief uit de ‘screening’ komt, zal deze aangedragen worden vanuit de teamcoördinatoren samen met wellicht nog andere trainers. De definitieve keuze voor het aannemen van een trainer ligt bij het bestuur, wat een laatste check uitvoert op inhoud en procedure.

  Als er toch niet wordt gekozen voor een trainer, zal deze ingelicht worden dat de keuze niet op deze trainer is gevallen. Op deze manier wordt dit traject goed afgesloten, en kan deze trainer in de toekomst wellicht toch samenwerken met Voetbalvereniging De Merino’s.