• Geen oud papier meer bij De Merino's

  • Oud Papier kan helaas niet meer worden ingeleverd...

    Zoals u weet was het nog altijd mogelijk om oud papier in te leveren bij de vereniging. Vanaf deze week is dat helaas NIET meer mogelijk. De 2 blauwe containers worden deze week door Van Breenen opgehaald.

    Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.