• Missie

  Voetbalvereniging De Merino’s is een amateur voetbalclub, die middels een goede begeleiding, inzet, spelplezier en sportief gedrag al haar teams een maximaal haalbare prestatie wil laten bereiken. Een maximaal haalbare prestatie dient samen te gaan met een goede sfeer en harmonie tussen leden, verenigingskader en ouders, met een accommodatie en de middelen die daarvoor toereikend zijn.

  Visie

  De visie van v.v. De Merino’s is erop gestoeld dat teamsporten en voetbal in het bijzonder:

  • een zeer belangrijke maatschappelijke functie heeft in een steeds verder individualiserende maatschappij;
  • een belangrijke bijdrage levert aan een gezonde levensstijl;
  • een sociale sport is.

  Voetbalvereniging De Merino’s wil een “sociale", "gastvrije" en "proactieve" amateur voetbalvereniging zijn met een positieve uitstraling en beeldvorming. Hierbij willen wij ervoor zorgen dat het beoefenen van de voetbalsport laagdrempelig blijft voor de lokale maatschappij.
  Voor het maximaal haalbare heeft voetbalvereniging De Merino’s de overtuiging dat de ontwikkeling van de voetbalprestatie gepaard gaat een verschuiving van het sport- en voetbalplezier van de allerjongsten naar de oudere teams van: ‘pret maken met elkaar’ naar ‘de ambitie om te winnen’.

  kijk hier voor de volledige beschrjiving