• Nieuwjaarsreceptie 2023

 • Op zaterdag 7 januari was er weer de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie in onze kantine.

  Dit jaar werden ook weer een aantal jubilarissen gehuldigd en zanger/entertainer

  Dominiek Leemkuil zorgde voor de muzikale omlijsting. Het was gezellig druk.

  Dit jaar werden voor het 25-jarig lidmaatschap Koen v. Manen, Pascal Klok, Jacco Legemaat,

  Jan v. Kruistum en Erik Kulik gehuldigd.

  Een speciale huldiging was er voor Henk v.d. Weijden, (91 jaar!) die maar liefst 70 jaar lid is.

  Wij als bestuur waren blij dat hij zelf op deze avond aanwezig kon zijn in het bijzijn van zijn

  dochter en kleinzoon Erik Kulik die zelf ook gehuldigd werd voor zijn 25-jarig lidmaatschap.

  Klik hier voor alle foto's