• Voetballen is leuk en gezond. Voetbal is een teamsport. Spelers leren op een sportieve en leuke manier omgaan met medespelers en tegenstanders. Scheidsrechters, trainers, leiders en vele overige vrijwilligers van onze vereniging maar ook van de tegenstander zorgen ervoor dat de sport op een prettige en verantwoorde manier beoefend kan worden.

    Daartoe is het belangrijk een aantal afspraken vast te leggen en te communiceren en toezicht te houden op de handhaving van deze afspraken. De club hanteert de gedragsregels zoals deze door de KNVB zijn opgesteld. Natuurlijk zijn deze regels geen garantie voor goed gedrag. Het is wel een hulpmiddel en heeft alleen maar kans van slagen als de gehele vereniging de regels “draagt”.

    Lees hier het hele document