• Op weg naar een rookvrije generatie

  • Graag jullie aandacht voor het volgende:

    Wij vragen je om op de zaterdagen na 12:00 en op de trainingsavonden na 20:00 niet meer boven bij de ingang te gaan staan roken, maar beneden op het terras. De asbakken boven bij de ingang zijn dan ook verplaatst naar het terras.

    Tijdens de rookvrije tijden vragen we je om verder weg van de ingang van het sportpark te gaan staan zodat de kinderen niet door een walm van rook hoeven tijdens het betreden van ons sportpark.

    Namens het bestuur: Alvast bedankt voor jullie medewerking!