• Opstelruimtes en speciale matten

 • Beste leden, trainers, leiders en ouders (verzorgers),

  Zoals eenieder heeft gezien, zijn er afgelopen zomer langs de velden opstelruimtes en speciale matten bij de uitgangen van ons hoofdveld gemaakt door de sportservice.

  Ook zijn er onderaan de afbakening rond het veld aluminium kantstroken geplaats en dit alles om ervoor te zorgen dat de rubberen (zwarte) balletjes zoveel mogelijk op het kunstgrasveld blijven of worden opgevangen in de speciale matten.

  Dit om het milieu op en rond onze velden zoveel mogelijk te beschermen.

  Ook is er vanuit de sportservice een speciale veeg/zuigmachine in bruikleen gegeven om de rubberen balletjes die alsnog voorbij de matten komen op te vegen en op te zuigen zodat ze niet in de natuur terecht komen.

  Vanuit sportservice is het dringende verzoek gekomen om de doelen welke op het kunstgras gebruikt worden ook alleen op het kunstgras te gebruiken.

  Dit ook om te voorkomen dat het rubber op de natuurvelden terecht komen.

  Deze vraag vanuit de sportservice staat niet op zich, er zitten namelijk consequenties aan vast welke door het Europarlement zijn opgelegd.

  Wij (als vereniging) hebben met zijn allen een zorgplicht om ervoor te zorgen dat het rubber niet in de natuur terecht komt.

  Er zijn inmiddels door milieuorganisatie de eerste (proef) rechtszaken opgestart om te zorgen dat verenigingen zich hier ook aan houden. (met grote boetes)

  Dit willen wij uiteraard voorkomen en verzoeken jullie dus om je aan het bovenstaande mee te werken!!

   

  Alvast bedankt.

  Het bestuur.