• Voetbal is van iedereen!

    Voetbal speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Het is laagdrempelig en iedereen kan in zijn/haar nabijheid voetballen. De voetbalsport is een afspiegeling van de maatschappij.
    Voetbalclubs hebben een sociaal-maatschappelijke functie en verantwoordelijkheid. Het bestuur van De Merino’s hecht er waarde aan beleid te hebben wat betreft antidiscriminatie en antiracisme.

    Dit is in lijn met richtlijnen van de KNVB die in februari 2020 zijn gepresenteerd. De afgelopen twee maanden hebben experts van binnen en buiten het voetbal samen met de Rijksoverheid keihard gewerkt om tot een concrete en landelijke aanpak te komen voor zowel het amateur- als betaald voetbal. In afstemming met de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en maatschappelijke belangenorganisaties is tot een krachtig meerjarig beleidsprogramma gekomen. Alle betrokkenen zijn optimistisch over de uitkomsten en denken hiermee een basis te kunnen leggen voor een effectieve aanpak in het gehele voetbal.

    kijk hier voor het hele protocol van De Merino's