• Sociaal veilige sportomgeving bij De Merino’s

 • Update 30 november: We zijn live, de VOG-verklaringen kunnen door de vrijwilligers worden aangevraagd!

  Druk, druk, druk.
  Er is heel veel werk door Corneline en Jeffrey de afgelopen maanden verzet maar eindelijk zijn we dan live!
  Deze week krijgen de eerste groep vrijwilligers een uitnodiging om een gratis VOG-verklaring aan te vragen. Dit om het veilige sportklimaat bij De Merino's nog verder uit te breiden.  De eerste verklaringen zijn ook al binnen en zo zijn we weer een stap verder als een Sociaal Veilige Sportvereniging. De rest van de uitnodigingen om de verklaring aan te vragen volgt zsm.

   

  “Wij willen als vereniging een veilige voetbalvereniging zijn”, vertelt Jeffrey Hommes. Jeffrey zit in de Commissie Sociale Veiligheid van Voetbalvereniging De Merino’s en is aangesteld als voorzitter van de commissie. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen op een positieve en prettige manier met elkaar omgaat en dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt geaccepteerd.”

  Veenendaal – De Merino’s heeft als club gelukkig geen directe aanleiding om aan een veiliger sportklimaat binnen de club te werken. Ze willen vooral hun voorbeeldrol oppakken, omdat ze als club positief verschil willen maken. Corneline Meijer is de vertrouwenscontactpersoon binnen de club en heeft twee zonen die bij De Merino’s voetballen: “Wij willen graag voor onze vrijwilligers en trainers een Verklaring Omtrent gedrag (VOG) aanvragen. Met het aanvragen van een VOG willen we een sociaal veilige sportomgeving creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan beoefenen. Zodoende hebben wij een beroep gedaan op de expertpoule VOG-regeling. We worden bijgestaan door een expert via NOC*NSF en volgen het High-5 stappenplan. Zo hebben we het aannamebeleid, bestuursreglement tegen seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag en verschillende gedragsreglementen opgesteld.”

  Vanuit het jeugdbestuur kwam de vraag om te kijken hoe we voor onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) konden aanvragen en zo heeft het bestuur de Commissie Sociale Veiligheid opgericht in oktober 2020.

  Jeffrey en Corneline hebben via NOC*NSF Academie voor Sportkader de cursus Vertrouwenscontactpersoon in Utrecht gevolgd, die academie richt zich op alle doelgroepen die een rol hebben op de sportvereniging, Jeffrey vanuit de hoedanigheid als voorzitter van de commissie en Corneline als VCP van de vereniging.

  Na een poosje zijn er ook weer terugkom cursussen, want er kan in de toekomst nog veel veranderen. Wij zijn nog op zoek naar een (liefst mannelijke) vertrouwenscontactpersoon die de cursus ook wil volgen. Dat hoeft niet per se een verenigingslid te zijn, mag ook een ouder zijn die hun kinderen bij deze mooie club laten voetballen. De cursus is sinds kort vernieuwd door het NOC*NSF en wij zijn één van de eersten die de vernieuwde cursus hebben gevolgd samen met de begeleiding van de Expertpool.

  Jeffrey: “Problemen hebben wij bij deze vereniging gelukkig nog niet meegemaakt. Wij begeleiden trainers, begeleiders en vrijwilligers en vertellen ze hoe ze moeten handelen en leren ze om grensoverschrijdend gedrag te herkennen en eventueel te voorkomen. Het is soms moeilijk te onderscheiden, maar we moeten met zijn allen alert blijven en een veilige omgeving creëren voor al onze sporters.”

  We hebben bij De Merino’s tegenwoordig ook een vrouwenvoetbalafdeling, die moeten zich bij de club ook veilig voelen. Daarom is dit traject onder andere ook in de stroomversnelling gekomen.

  Bij De Merino’s willen we een veilige sportomgeving, voor alle leden die gezellig bij ons komen sporten.” Een VCP is binnen een sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouder van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur) met een klacht of een vraag. Zij bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren zij de club om preventieve maatregelen te nemen. De VCP zal niet zelf inhoudelijk de klacht(en) behandelen, wel zal hij/zij de weg naar een goede oplossing proberen te geven.

  ©Co Keulstra (De Rijnpost)