• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?
  Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

  Waarom een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?
  Bij Voetbalvereniging De Merino’s vinden we het belangrijk dat de vereniging voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, een veilige omgeving is. Grensoverschrijdend gedrag in de sport, zoals seksuele intimidatie, komt helaas vaker voor dan men denkt.

  Wij willen geen grensoverschrijdend gedrag in onze vereniging! Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen waarmee Voetbalvereniging De Merino’s een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

  Wie moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten zien?
  Alle vrijwilligers, trainers en coaches die direct of indirect werken met minderjarigen of andere kwetsbare doelgroepen, moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen laten zien. Uiteraard geldt dit ook voor het bestuur.