• Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  Graag stel ik mij even voor:
  Mijn naam is Corneline Meijer, getrouwd en moeder van twee zoons die voetballen bij de vereniging. Zo ben ik bekend geraakt met Voetbalvereniging De Merino’s.
  Vanuit het bestuur kwam de vraag om eens te kijken naar de aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en zo is het balletje gaan rollen. Ik word begeleid vanuit het NOC*NSF om dit traject goed op touw te zetten, ik heb ook de scholing Vertrouwenscontactpersoon gevolgd bij NOC*NSF Academie voor Sportkader en met een certificaat afgesloten.
  Wil je in contact komen met mij stuur dan een email: vcp@demerinos.nl

  Wat is een Vertrouwenscontactpersoon? (verder te noemen VCP)
  De VCP stimuleert het creëren van een veilige sportomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van grensoverschrijdend of ongewenst gedrag. Maar wat is grensoverschrijdend of ongewenst gedrag? Je kan daarbij denken aan onder andere:

  • (Cyber)pesten of treiteren
  • Roddelen en negeren
  • Alle vormen van discriminatie
  • Agressie en geweld
  • Machtsmisbruik
  • Alle vormen van seksuele intimidatie (denk daarbij aan seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact, aanranding etc.)

  Een veilige sportomgeving begint bij onszelf en we vragen iedereen om daaraan mee te werken. Binnen Voetbalvereniging De Merino’s is de VCP het eerste aanspreekpunt voor iedereen (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur en kaderleden) die meent dat er sprake is van grensoverschrijdend of ongewenst gedrag. Het mooiste is natuurlijk dat je het zelf of samen met een lid of teamgenoot kunt oplossen, maar wat als dat niet zo is? Je weet niet wat je eraan zou kunnen doen? Blijf er niet mee rondlopen, praat er (in vertrouwen) over en schakel mij in via de mail.

  Ik wil de VCP inschakelen, hoe werkt het?

  • Je neemt contact op met mij per email: vcp@demerinos.nl
  • We maken zo snel als mogelijk een afspraak.
  • Luisterend naar je verhaal, gaan we samen bekijken wat voor jou de beste oplossing is.

  De gesprekken met de VCP zijn vertrouwelijk. De VCP zal alle meldingen, zo nodig anoniem, rapporteren aan het bestuur omdat zij verantwoordelijk zijn voor de hele vereniging. Het kan dus zijn dat in eerste instantie jouw naam alleen bij de VCP bekend is. Het bestuur zal, indien nodig, de vertrouwenspersoon (VP) van de vereniging inschakelen.

  Naast melden bij de VCP kan je ook op andere manier melden:
  - Centrum Veilige Sport Nederland
  Heb je een vraag of melding van (vermoedelijke) overtredingen van regels, grensoverschrijdend of ongewenst gedrag? Dan kan je contact opnemen met Centrum Veilige Sport Nederland. Zij zijn bereikbaar op nummer: 0900-2025590 (werkdagen 08.30-17.30 uur) of stuur een mail naar centrumveiligesport@nocnsf.nl.
  Meer informatie vind je op https://centrumveiligesport.nl/contact

  - Meldpunt Geweld en Sport
  Is er een gewelddadig voorval op of rond het voetbalveld, zoals een vechtpartij of mishandeling? Dan kan je contact opnemen met Meldpunt Geweld en Sport. Zij zijn bereikbaar op nummer:  0800 – 22 99 555. De hulplijn is alleen bedoeld voor noodgevallen en is 24/7 bereikbaar. Het is een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en de KNVB.

  Als bestuur en VCP vinden wij het belangrijk dat iedereen binnen de vereniging zich betrokken voelt om er samen een sociaal veilige en plezierige sportomgeving van te maken. 

  Graag wil ik een oproep doen aan iedereen die vanuit interesse of professie affiniteit heeft met en wil bijdragen aan een sociaal veilige en plezierige sportomgeving contact met mij op te nemen. Alle ideeën, aanvullingen of suggesties zijn welkom. Stuur mij dan een e-mail. vcp@demerinos.nl

 • VACATURE: Vertrouwenscontactpersoon

   

   
  Momenteel zoeken wij nog 1 vertrouwenscontactpersoon extra. Lijkt het jou wat en wil je de collega van Corneline worden?

  Neem dan contact op met Jeffrey Hommes 06-53281618 (tijdelijk voorzitter van de commissie)