• Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  Voorstellen vertrouwenscontactpersonen (VCP)

  Corneline Meijer
  Mijn naam is Corneline Meijer, getrouwd en moeder van twee zoons die voetballen bij de vereniging. Zodoende ben ik bekend geworden met Voetbalvereniging De Merino’s.

  Vanuit het bestuur kwam de vraag om eens te kijken naar de aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle trainers, functionarissen en andere vrijwilligers en zo is het balletje gaan rollen. Wij zijn begeleid vanuit het NOC*NSF om dit traject goed op touw te zetten, daardoor heb ik ook de scholing Vertrouwenscontactpersoon vereniging gevolgd bij NOC*NSF Academie voor Sportkader en met een certificaat afgesloten.
  We hebben al verschillende presentaties gegeven over bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag en blijven de vereniging actief informeren en voorlichten op het gebied van sociale veiligheid!

  Frank Auée
  Mijn naam is Frank Auée, getrouwd en vader van twee zoons die allebei bij Voetbalvereniging De Merino's voetballen. Ik wilde graag mijn steentje bijdragen aan de club en ben, met dat als uitgangspunt, goed gaan luisteren en om me heen gaan kijken naar aan wat voor vrijwilliger de vereniging behoefte had. Zo kwam tijdens de presentatie van het jeugdteam van onze oudste zoon de vraag naar vertrouwenscontactpersoon (VCP) en ben daarover na gaan denken. De rol van VCP past denk ik goed bij mij als persoonlijkheid en ik ben dan ook altijd bereid om een luisterend oor te bieden. Ook met raad en daad.

  Ook heb ik de cursus Vertrouwenscontactpersoon vereniging bij NOC*NSF Academie voor Sportkader gevolgd en afgesloten met het certificaat.

  Wil je in contact komen met ons, stuur een mail naar: vcpcorneline@demerinos.nl of vcpfrank@demerinos.nl
  Je kan ons natuurlijk ook altijd aanspreken als we op de vereniging zijn.

  Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)
  De vertrouwenscontactpersoon stimuleert het creëren van een veilige sportomgeving.
  Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van grensoverschrijdend of ongewenst gedrag.
  Maar wat is grensoverschrijdend of ongewenst gedrag?
  Je kan daarbij denken aan onder andere:
  • (Cyber)pesten of treiteren
  • Roddelen en negeren
  • Alle vormen van discriminatie
  • Agressie en geweld
  • Machtsmisbruik
  • Alle vormen van seksuele intimidatie (denk daarbij aan seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact, aanranding etc.)

  Een veilige sportomgeving begint bij onszelf en we vragen iedereen om daaraan mee te werken.
  Binnen Voetbalvereniging De Merino’s is een vertrouwenscontactpersoon (VCP) het eerste aanspreekpunt voor iedereen (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur en kaderleden) die meent dat er sprake is van grensoverschrijdend of ongewenst gedrag.
  Het mooiste is natuurlijk als je het zelf of samen met een lid of teamgenoot kunt oplossen, maar wat als dat niet zo is? Je weet niet wat je eraan zou kunnen doen? Blijf er niet mee rondlopen, praat er (in vertrouwen) over en schakel ons in via vcpcorneline@demerinos.nl of vcpfrank@demerinos.nl

  Ik wil graag een vertrouwenscontactpersoon (VCP) inschakelen, hoe werkt het
  • Je neemt contact op met ons, per mail vcpcorneline@demerinos.nl of vcpfrank@demerinos.nl
  • We maken zo snel als mogelijk een afspraak.
  • Luisterend naar je verhaal, gaan we samen bekijken wat voor jou de beste oplossing is.

  Deze gesprekken met een vertrouwenscontactpersoon (VCP) zijn vertrouwelijk.
  De vertrouwenscontactpersoon zal alle meldingen, desnoods anoniem, rapporteren aan het bestuur omdat zij verantwoordelijk zijn voor de hele vereniging. Het kan dus zijn dat in eerste instantie jouw naam alleen bij een vertrouwenscontactpersoon bekend is.
  Het bestuur zal, indien nodig, de vertrouwenspersoon (VP) van de vereniging inschakelen.

  Naast melden bij een vertrouwenscontactpersoon (VCP) kan het ook op andere manieren:
  • Centrum Veilige Sport Nederland
  Heeft u een vraag of melding van (vermoedelijke) overtredingen van regels, grensoverschrijdend of ongewenst gedrag? Dan kunt u contact opnemen met Centrum Veilige Sport Nederland en is bereikbaar op nummer: 0900-2025590 (werkdagen 08.30-17.30 uur) of stuur een mail op centrumveiligesport@nocnsf.nl.

  Meer informatie vind je op https://centrumveiligesport.nl/contact

  • Meldpunt Geweld en Sport:
  Is er een gewelddadig voorval op of rond het voetbalveld, zoals een vechtpartij of mishandeling?
  Dan kunt u contact opnemen met Meldpunt Geweld en Sport en is bereikbaar op nummer: 0800 – 22 99 555. De hulplijn is alleen bedoeld voor noodgevallen en is 24/7 bereikbaar. Het is een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en de KNVB.


  Als bestuur en vertrouwenscontactpersonen (VCP), vinden wij het belangrijk dat iedereen binnen de vereniging zich betrokken voelt om er samen een sociaal veilige en plezierige sportomgeving van te maken. Graag willen we een oproep doen aan iedereen die vanuit interesse of professie affiniteit heeft met en wil bijdragen aan een sociaal veilige en plezierige sportomgeving contact met ons op te nemen.


  Alle ideeën, aanvullingen of suggesties zijn welkom.


  Stuur een mail naar: vcpcorneline@demerinos.nl of vcpfrank@demerinos.nl