• Vertrouwenspersoon (VP)

    Mag ik mij even voorstellen: 
    Mijn naam is Paul van Dun en ik ben gevraagd door het bestuur van Voetbalvereniging De Merino’s om mij beschikbaar te stellen als Vertrouwenspersoon (VP) binnen deze mooie club. De rol van Vertrouwenspersoon (VP) is anders dan de Vertrouwenscontactpersoon (VCP), het is een toevoeging die erg waardevol kan zijn.

    Als VP kan ik een bemiddelaar zijn tussen alle partijen, ik kan ook zaken signaleren en aangeven bij het bestuur. Als er een conflict is dan zal ik hoor en wederhoor toepassen. Ik heb een geheimhoudingsplicht dus alle informatie die met mij gedeeld wordt breng ik niet naar buiten behalve als de melder hier behoefte aan heeft. Ik kan ook, bij extremen, partijen inschakelen buiten het voetbal om. Denk hierbij aan situaties bij bedreiging, seksuele delicten enzovoorts.
    Met andere woorden, de VP probeert conflicten op te lossen door te analyseren vanuit alle ooghoeken en vooral vanuit een neutraal standpunt. Hierin ben ik goed geschoold. Niet alleen als VP maar ook als zelfstandig coach/counselor en conflictbemiddelaar. Deze scholing heb ik langgeleden gedaan en krijg elk jaar intervisie/supervisie. Daarnaast heb ik talloze opleidingen gedaan die betrekking hebben op mijn vakgebied.

    Uiteraard hoop ik dat mijn rol binnen Voetbalvereniging De Merino’s niet nodig zal zijn maar mocht dit wel het geval zijn dan begint een traject altijd via de VCP per email: vcp@demerinos.nl