• Vertrouwenspersoon (VP)

  Voorstellen vertrouwenspersoon (VP)
  Mijn naam is Paul van Dun en ik ben gevraagd door het bestuur van Voetbalvereniging De Merino’s om mij beschikbaar te stellen als vertrouwenspersoon (VP) binnen deze mooie club.

  De rol van vertrouwenspersoon (VP) is anders dan de vertrouwenscontactpersoon (VCP). Het is een toevoeging die erg waardevol kan zijn. 
  Als vertrouwenspersoon (VP) kan ik een bemiddelaar zijn tussen alle partijen maar ik ben er vooral voor jou! Als vertrouwenspersoon kan ik zaken signaleren en aangeven bij het bestuur wanneer dat nodig mocht zijn. Als er een conflict is dan zal ik hoor en wederhoor toepassen maar zal altijd aan de zijde van de melder staan. Als vertrouwenspersoon (VP) heb ik een geheimhoudingsplicht dus alle informatie die met mij gedeeld wordt breng ik niet naar buiten tenzij de melder hier behoefte aan heeft. Ik kan ook, bij extremen, partijen inschakelen buiten het voetbal om. Denk hierbij aan bedreiging, seksuele delicten enzovoorts.

  Met andere woorden, de vertrouwenspersoon staat altijd aan de kant van de melder en probeert samen te kijken naar een oplossing. Hierin ben ik goed geschoold. Niet alleen als vertrouwenspersoon (VP) maar ook als zelfstandig coach/counselor en conflictbemiddelaar. Deze scholing heb ik langgeleden gedaan en krijg elk jaar intervisie/supervisie. Daarnaast heb ik talloze opleidingen gedaan die betrekking hebben op mijn vakgebied.

  Uiteraard hoop ik dat mijn rol binnen Voetbalvereniging De Merino’s niet nodig zal zijn maar mocht dit wel het geval zijn dan begint een traject altijd via de vertrouwenscontactpersoon (VCP) vcpcorneline@demerinos.nl of vcpfrank@demerinos.nl.