• Visie en doelen voor preventie van grensoverschrijdend gedrag (GOG)

  Visie:
  Voetbalvereniging De Merino’s is een club van ons allemaal en wil dat onze leden met plezier en in een sociaal veilige omgeving kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Op een positieve en prettige manier met elkaar omgaan vinden wij belangrijk en grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd. Wij willen actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak. Voetbalvereniging De Merino’s moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten.

  Om dit te bereiken is het logisch dat wij ons aan enkele regels houden. Voetbalvereniging De Merino’s heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de commissies dragen de gedragsregels actief uit. Wij verwachten dat iedereen de regels naleeft. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

  Doelen te behalen voor juli 2021:

  • We willen dat iedereen weet wat onze visie is voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag en dat iedereen de visie onderschrijft;
  • We willen dat alle leden op de hoogte zijn van ons beleid ter preventie van grensoverschrijdend gedrag;
  • We willen dat alle leden de gedragsregels hebben ontvangen, gelezen en de verklaring voor de gedragsregels hebben ondertekend;
  • We willen dat alle bestuursleden en begeleiders dit seizoen getraind worden in het herkennen en de preventie van grensoverschrijdend gedrag;
  • We willen dat alle bestuursleden, functionarissen, scheidsrechters, officials, commissieleden, trainers, coaches en begeleiders een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben overlegd;
  • We willen dat alle vrijwilligers die niet lid zijn van onze vereniging een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT) hebben ondertekend. (Leden vallen automatisch onder het tuchtrecht).