• Word jij onze nieuwe vrijwilliger?

 •  

   

  De vereniging drijft op inzet van vrijwilligers, voetballers en niet (actieve) voetballers. De ene vrijwilliger besteed meer tijd aan de vereniging dan de ander, maar dit geeft niet, iedere bijdrage hoe klein dan ook is van harte welkom om de club verder te helpen.

  Want het is allemaal zo van zelfsprekend dat wanneer we op de velden komen dat de volgende zaken geregeld zijn:

  • Het sportpark geopend is (hekken los en dergelijke)
  • Belijning/cornervlaggen op de velden
  • Sportpark inclusief perkjes netjes en opgeruimd zijn
  • Er personeel achter de bar/keuken staat
  • De kleedkamers schoon zijn
  • De kantine/toilet schoon en werkend is
  • Thee in de rust van de wedstrijden klaar staat
  • Trainers/leiders voor de teams er zijn
  • Enzovoort 

  Een veel gehoorde reactie is: maar daar betalen we toch contributie voor…..
  Als lid van onze vereniging ben je geen klant, maar een lid! Als totale vereniging zullen wij met alle leden de club draaiende moeten houden. Wanneer een vereniging het zonder vrijwilligers moet stellen zal er een alternatief gezocht moeten worden door het aantrekken van betaalde krachten. Dit zal echter een enorme verhoging van die contributie betekenen, wat wij als bestuur als onwenselijk achten.

  Wij willen onze vereniging namelijk zoveel moge­lijk voor eenieder bereikbaar maken om bij onze vereniging die mooie sport te kunnen beoefenen. Van jong tot oud willen we laten genieten van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen en daarmee de vereniging (weer) laten groeien in aantallen.

  Wij als bestuur zien het liefst dat vrijwilligers ook echt vrijwilligers zijn zonder daar een vrijwilligersbeleid achter hoeven te maken. Maar daar hebben we u echter wel bij nodig. Of het nu gaat om bij een jeugdteam waar u re­gelmatig als grensrechter, spelbegeleider /scheidsrechter, leider of gewoon als chauffeur de spelers naar/terug een uitwedstrijd begeleid uw hulp is van harte welkom.

  Ook de schoonmaakploeg van de maandagochtend is op zoek naar versterking. Deze gezellige groep maakt op de maandagochtend het clubgebouw schoon en verricht daar omheen ook nog vele onderhoudsklussen welke noodzakelijk zijn aan het sportcomplex.

  Ondanks het een maat­schappelijk gegeven is dat mensen steeds minder tijd hebben, willen we vragen om u (jong en oud) aan te melden als vrijwilliger.

  Dit kan persoonlijk bij de (jeugd)bestuursleden of via secretaris@demerinos.nl